LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci

Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

Anketas un iesniegumi

Kontakti
Mūsu draugi

Biedrības“Mālpils zivīm”komandu makšķerēšanas sacensības 2019

Biedrības“Mālpils zivīm”komandu makšķerēšanas sacensības 2019 - Mālpils zivīm

  Sacensību mērķis:

 

Popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Mālpils novadā; Noteikt labāko makšķernieku komandu un individuālo makšķernieku 2019. Sacensības organizē: Biedrība “Mālpils zivīm”

 

Sacensību laiks un vieta:

 

Dalībnieku reģistrācija un sektoru izloze 27. jūlijā plkst. 06.00-07,00 pie Brūnu HESa ūdenskrātuves.(Iepriekšējā pieteikšanās)

Kontakttālrunis – 26175322 (Imants Andersons) Dalības maksa – 20    (no dalībnieka)

 

Sacensību dalībnieki:

 

Sacensības notiek komandu un individuālā konkurencē. komandā 3(trīs) dalībnieki. Dalībnieku vecums grupās netiek dalīts.

 

Sacensību noteikumi:

  • Sacensības notiek pēc Latvijas Republikā noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem. Katrs dalībnieks drīkst makšķerēt ar vienu pludiņmakšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi;
  • Makšķerēšanas vietas iebarošana ir atļauta pēc vietu ieņemšanas izlozētajā sektorā;
  • Lomā atļauts paturēt zivis, kuru izmēri atbilst Makšķerēšanas noteikumos noteiktajiem.
  • Sacensību laikā noķertās zivis tiek turētas uzglabāšanas tīkliņos vai spaiņos ar ūdeni;
  • Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnešiem svēršanai;
  • Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts;
  • Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens, pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu;

Punktu sistēma:

1.Par uzvarētāju komandu un individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieki, kuriem ir vislielākais zivju svars

.2. Par uzvarētāju komandu un individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieki, kuriem ir vislielākais punktu skaits. Par katru noķerto zivi -1punkts,par katriem 10 gramiem arī 1 punkts

.3.Par uzvarētāju komandu vērtējumā kļūst komanda ,kura trīs posmu kopvērtējumā ir ieguvusi mazāko vietu summu.

Individuāli- visu posmu mazāko vietu summu.

 (Pirms sacensībām izlozēsim kuru no variantiem pielietosim.)

 

 

 Uzvarētāja apbalvošana: Pirmo triju vietu ieguvēji komandu un individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem , piemiņas medaļām un kausiem.. Atsevišķi tiek apbalvots arī lielākās zivs noķērējs. Iespējamas divas pārsteiguma balvas.

 

Papildus nosacījums:

 

Skatītāji un līdzjutēji drīkst atrasties sektora tuvumā ne tuvāk par 10 m no makšķernieka.

 

Sacensību grafiks:

Sestdiena 27.jūlijs Pirmā kārta no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00.   ( Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas.)

12.00-13.00  1.kārtas sacensību apkopojums.

13.00-14.00 -pusdienas.

14.00- 16.00-sporta aktivitātes.

16.00-17.00-sektoru pārlozēšana un gatavošanās 2 kārtai.(Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas.

Otrā kārta no plkst 17.00 līdz plkst.21.00.

21.00-22.00-2.kārtas sacensību apkopojums. 

22.00-Vakariņas pie ugunskura.

Svētdiena 28.jūlijs; 06.00- 07.00  Brokastis, sektoru pārlozēšana un gatavošanās 3 kārtai.

Trešā kārta no plkst. 7.30  līdz plkst.11.30.(Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas.

 12.30- Sacensību apkopojums un apbalvošana.

(Makšķerēšana notiek no krasta izlozētajos sektoros .Katrai kārtai sektori tiks pārlozēti)

Sacensību organizātors –  Biedrība „Mālpils zivīm”

Atpakaļ