LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci

Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Biedrības “Mālpils zivīm” komandu makšķerēšanas sacensības (Mālpils novads)

 Biedrības “Mālpils zivīm” komandu makšķerēšanas sacensības (Mālpils novads) - Mālpils zivīm

  

Sacensību mērķis:

 

Popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Mālpils novadā; Noteikt labāko makšķernieku komandu un individuālo makšķernieku 2018. Sacensības organizē: Biedrība “Mālpils zivīm”

 

Sacensību laiks un vieta:

 

Dalībnieku reģistrācija un sektoru izloze 16. jūnijā plkst. 06.30-07,00 pie Brūnu HESa ūdenskrātuves. Sacensības notiks ,ja pieteiksies vismaz 10 komandas.Pieteikšanās lĪdz 8 jūnijam.Var pieteikties arī inviduāli.

Kontakttālruņi;

26175322 (Imants Andersons)

26006539 (Daiga Karlsone )

Dalības maksa – 20   (no dalībnieka)

 

Sacensību dalībnieki:

 

Sacensības notiek komandu un individuālā konkurencē. komandā 3(trīs) dalībnieki. Dalībnieku vecums grupās netiek dalīts.

 

Sacensību noteikumi:

·         Sacensības notiek pēc Latvijas Republikā noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem. Katrs dalībnieks drīkst makšķerēt ar vienu pludiņmakšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi;

·         Makšķerēšanas vietas iebarošana ir atļauta pēc vietu ieņemšanas izlozētajā sektorā;

·         Lomā atļauts paturēt zivis, kuru izmēri atbilst Makšķerēšanas noteikumos noteiktajiem.

·         Sacensību laikā noķertās zivis tiek turētas uzglabāšanas tīkliņos vai spaiņos ar ūdeni;

·         Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnešiem svēršanai;

·         Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts;

·         Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens, pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu;

Punktu sistēma:

Par uzvarētāju komandu un individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieki, kuriem ir vislielākais noķerto zivju svars. Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir tas, kurš noķēris lielāko zivi. Uzvarētāja apbalvošana: Pirmo triju vietu ieguvēji komandu un individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas medaļām. Atsevišķi tiek apbalvots arī lielākās zivs noķērējs. Iespējamas divas pārsteiguma balvas.

 

Papildus nosacījums:

 

Skatītāji un līdzjutēji drīkst atrasties sektora tuvumā ne tuvāk par 10 m no makšķernieka.

 

Sacensību grafiks:

 

Sestdiena 16.jūnijs; Pirmā kārta no plkst. 7.30 līdz plkst. 11.30.   ( Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas.) 11.30-12.30  1.kārtas sacensību apkopojums. 12.30-13.30             Pusdienas. 13.30- 16.00   Sporta aktivitātes. 16.00-17.00        Sektoru pārlozēšana un gatavošanās 2 kārtai.(Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas. Makšķerēšana notiek no krasta izlozētajos sektoros .Katrai kārtai sektori tiks pārlozēti). 21.00-22.00     2.kārtas sacensību apkopojums. Otrā kārta no plkst 17.00 līdz plkst.21.00 22.00  Zivju zupas vārīšana un pārrunas pie ugunskura.

 Svētdiena 17.jūnijs; 06.00- 07.00  Sektoru pārlozēšana un gatavošanās 3 kārtai. Trešā kārta no plkst. 7.30  līdz plkst.11.30.(Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas. Makšķerēšana notiek no krasta izlozētajos sektoros .Katrai kārtai sektori tiks pārlozēti). 12.00  Sacensību apkopojums un apbalvošana.

Sacensību organizātors –  Biedrība „Mālpils zivīm”

Atpakaļ