LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci

Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

Anketas un iesniegumi

Kontakti
Mūsu draugi

Fider makšķerēsanas sacensības Mālpilī

Fider makšķerēsanas sacensības Mālpilī - Mālpils zivīm

 Sacensību nolikums.


1. Sacensību mērķis:
• popularizēt makšķerēšanu kā sporta veidu un noskaidrot labākos makšķerniekus

2.Vieta un laiks:
• sacensības notiks š.g.16. jūnijā, Mālpils centra dīķī

• pulcēšanās 7.00

* sektoru izloze plkst. 07.15;
* sektoru ieņemšana plkst. 07.30;
• sacensību sākums plkst. 08.00;
• sacensību norises ilgums 5 h.

*Apbalvošana pēc plkst. 13.00;

3. Sacensību dalībnieki :
• sacensības notiek 1 cilvēka individuālajā vērtējumā;
• dalības maksa 6.00 €.

 Pieteikšanās : Daiga Karlsone - 26006539 Imants Andersons - 26175322

4. Sacensību noteikumi:
1) Sektoru izloze.

 Izlozes norisi kontrolē sacensību organizatori dalībnieku klātbūtnē;
2) Ieskaitītas tiek visu zivju sugas;
*karpas virs 3kg tiek atlaistas uzreiz pēc ārkārtas svēršanas, sazinoties ar tiesnešiem.
3) Pēc izlozes dalībnieki ieņem savu sektoru. Līdz sacensību startam ir atļauts izmantot marķieri grunts izpētei un iebarot;
4) Katrs dalībnieks drīkst makšķerēt ar vienu gruntsmakšķeri;
5)Atļauts izmantot Method feeder sistēmu;
* visām zivju ķeršanas sistēmām jābūt ''slīdošām"
6) Drīkst izmantot sausās zivju barības un  dzīvās zivju barības;
7) Dalībniekam var būt klāt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātiem ir jāatrodas atsevišķi noliktiem, un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
Visas, ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas), jāveic tikai sava sektora robežās; makšķeru aukla pēc iemetiena nedrīkst atrasties ārpus makšķerēšanas sektora noteiktajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
8) Katram dalībniekam jābūt zivju uztveramajam tīkliņam . Zivis jātur  mīkstajā zivju uzglabājamajā tīkliņā līdz svēršanai (metāliskie ir aizliegti);
10) Zivju montāžas sistēma var būt tikai ar vienu āķi;
11) Pēc sacensību beigām makšķerniekam savā sektorā ir jāsavāc visi atkritumi.

5.Vispārīgie aizliegumi:

*aizliegts izmantot eholotes un ķert zivis citādi , kā tikai ar gruntsmakšķeri.

6.Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:


Sacensībās tiek noteikti labākie sportisti.
Augstāko vietu izcīna dalībnieks,kurš ir noķēris lielāko kopējo zivju svaru. Gadījumā, ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota dalībniekam, kura lomā ir lielākā zivs.
1.- 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem, balvām. Dalībnieks, kurš noķēris lielāko zivi, saņem organizatora balvu.

Atpakaļ