Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Fīder maratons 2022

Fīder maratons 2022 - Mālpils zivīm

  NOLIKUMS

 

1. Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar fīdermakšķeri un noteiktu labākos makšķerniekus šajā makšķerēšanas sportā.

 2. Laiks un vieta.

 Laiks -02 un 03 jūlijs ,Mālpils centra ūdenskrātuvē 24 stundu maratons. Ieskaitē iet visu sugu un izmēru zivis, kas atbilst Latvijas Makšķerēšanas noteikumiem.

3.Dalībnieku reģistrācija

Dalībnieku reģistrācija un sektoru izloze -7.00-7.30

Gatavošanās sacensībām – 7.30 - 8.30  

Iebarošana - 8.10– 8.30  

Starts - – 8.30 (02 jūlijā)

Finišs – 8.30 (03 jūlijā)

3. Sacensību dalībnieki.

Maratons makšķerēšanā ar fīdermakšķeri notiek gan komandu ,gan individuālajā vērtējumā. Komandas sastāvā startē 2 dalībnieki .Abi komandas dalībnieki atrodas vienā sektorā . Sacensību laikā ,komandai ,ūdenī drīkst atrasties  divi fīderkāti. Minimālais komandu skaits ir 5 komandas .Dalībnieki tiek pieteikti ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību sākuma.

 

 Kontakttālruņi –  Daiga Karlsone( mob. tālr. 26006539 )   ,Imants Andersons ( mob. tālr. 26175322 )  

. Dalībnieki, kuri nebūs veikuši iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaisti. Komandu pieteikuma nepieciešamā informācijā - komandas nosaukums, 2 dalībnieki , viens rezervists.. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti.. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un makšķernieka kartei. Dalības maksa ir 30 eiro no komandas.

 4. Sacensību noteikumi

Makšķerēšanas ilgums - 24 stundas, sagatavošanās ilgums ir 1 stunda, no tām pēdējās 20 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts iebarot. Mērīt dziļumu un regulēt iemetiena attālumu ir atļauts tikai makšķeri aprīkotu ar barotavu vai marķieri ar marķieri un bez pavadas un āķa. Makšķerēt ,katram no komandas ,ir atļauts izmantot tikai vienu fīdermakšķeri ar vienu āķi (lielākais atļautais āķa izmērs – Nr 8). Sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavām. Var makšķerēt ar pilno vai tukšo barotavu. Metod Fīder tehniku arī drīkst izmantot.Nedrīkst izmantot boilu sistēmas. . Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas.(odu kāpuri,mošu kāpuri,sliekas) un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus. Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kādu citu ierīci aizliegts.  Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas.  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi. Sacensību laikā ,komanda, drīkst vienlaicīgi makšķerēt ar diviem makšķerkātiem.

5. Uzvarētāju noteikšana.

 Sacensību uzvarētāju komandu nosaka pēc komandu noķertā loma kopsvara. Vienāda svara gadījumā, priekšroka ir komandai, kurai ir lielākā noķertā  zivs . Liekam savas noķertās zivis katrs savā tīkliņā ,jo būs arī individuālāis vērtējums.

6. Apbalvošana.. Pirmo trīs vietu ieguvēji komandu vērtējumā tiek apbalvoti ar kausiem. Individuālajā vērtējumā un lielākai zivij būs medaļas.

7. Īpašie noteikumi Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties rīkotajās sacensībās; Par savu drošību, tai skaitā pie, un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi; Ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.

Atpakaļ