Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Kārļa Lejnieka piemiņas kauss 2021

Kārļa Lejnieka piemiņas kauss 2021 - Mālpils zivīm

 

  

                                                                   Nolikums  

1.Sacensību mērķis  
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. 
1.2Popularizēt makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri. 

 

2. Sacensību sākums 

2.1.Dalībnieku reģistrācija no 6.30 līdz 7.00

2.2.2021.gada 4 septembrī plkst. 8.00   (ilgums - 4 stundas).

2.3.Sacensības rīko biedrība „Mālpils zivīm”

2.4.Vēlams iepriekšēji pieteikties. 

                                   

3. Sacensību vieta un laiks 
3.1.Tikšanās vieta Pienotavas dīķī pie HESa

3.2 Sacensību sākums plkst.8.00 
3.3.Dalības maksa -nav


4. Sacensību dalībnieki 
Sacensības notiek individuālajā vērtējumā 


5. Sacensību noteikumi 
5.1. Makšķerēšana notiks izlozētajos sektoros. Katrs sacensību dalībnieks makšķerē savā sektorā

5.2. Sacensību ilgums– 4 stundas. 
5.3. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. (Ar spiningu makšķerēt aizliegts!) 
5.4. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot.   
5.5. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar cita veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas). 
5.6. Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs”, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. 
5.7. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.


6. Uzvarētāju noteikšana 
6.1.  Par katru noķerto zivi -1punkts,par katriem 10 gramiem arī 1 punkts. 

6.2.Par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram lielāks kopīgais noķerto zivju svars. 
7.Uzvarētāju apbalvošana 
7.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji ,katrā grupā, tiek apbalvoti ar diplomiem. 
7.2. Sacensību dalībnieki tiek iedalīti trīs grupās - vīrieši,sievietes un bērni.

Sakarā ar COVID 19 vīrusa aktivitātēm,pie reģistrācijas nedrūzmēties,ieturēt 2 metru disttanci.


Kontakttālruņi :Daiga Karlsone ( mob. tālr. 26006539), Imants Andersons (mob. tālr. 26175322)
 

Sacensību organizatori – biedrība „Mālpils zivīm”

 


Atpakaļ