LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci

Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

Anketas un iesniegumi

Kontakti
Mūsu draugi

LČ makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri veterāniem 1. 2. posms

LČ makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri veterāniem 1. 2. posms - Mālpils zivīm

 Nolikums

  1. Sacensību mērķis

Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri kā veselīgu un pieejamu sporta veidu. Noteikt labākos veterānus šajā sporta veidā.

  1. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek 2019gada 3.un 4.augustā Mālpils novada Brūnu HESa ūdenskrātuvē

 Dalībnieku pulcēšanās 3augustā Mālpils novada Brūnu HESa ūdenskrātuvē no plst.14.00 -15.00

 1.POSMS- 3.augustā

Makšķerēšana Mālpils novada Brūnu HESa ūdenskrātuvē, sacensību vietā vietu izloze un sagatavošanās sacensībām. Makšķerēšana no plkst.16.00-20.00

 2.POSMS- 4.augustā

Makšķerēšana Mālpils novada Brūnu HESa ūdenskrātuvē. Plkst.6.00 vietu izloze un sagatavošanās sacensībām. Makšķerēšanas sākums plkst. 8.00-12.00.

Katrā no posmiem makšķerēšanas laiks ir 4 stundas.

Plkst.13.00 rezultātu apkopošana un uzvarētāju apbalvošana.

 Nakšņošana pie Mālpils novada Brūnu HESa ūdenskrātuves . Līdzi jābūt teltīm un nakšņošanai nepieciešamajam.

  1. Sacensību organizators

Čempionāta organizators: Biedrība "Mālpils zivīm" .

  1. Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalās veterāni divās vecuma grupās 50+ un 60+. Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās līdz 1.augustam, lai varētu iekārtot makšķerēšanas vietas. Pieteikties pa tel. 26175322 (Imants Andersons)

  1. Dalības maksa

Dalības maksa-10 Eiro no dalībnieka kā ziedojums kopējām vakariņām.

Dalības maksa tiek samaksāta piesakoties sacensībām uz vietas 3.augustā.

  1. Dalībnieku inventārs un noteikumi

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas makšķerēšanas noteikumiem. Katram dalībniekam atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.

Makšķerēt drīkst ar jebkuras sistēmas pludiņmakšķeri izņemot štekerus. Vienlaicīgi sacensībās drīkst izmantot vienu makšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi. Dzīvās zivtiņas kā ēsmu izmantot nedrīkst. Līdakas lomā neskaita. Ieskaita zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem.

Katrā posmā nosaka dalībnieka iegūto vietu, tā ir proporcionāla loma svaram. Augstākā vieta ir dalībniekam ar lielāko loma svaru.

  1. Uzvarētāju noteikšana

Par uzvarētāju katrā vecuma grupā kļūst dalībnieks ar abos posmos iegūto mazāko vietu summu.

Vienādas vietu summas gadījumā priekšrocības ir dalībniekam ar lielāko kopējo zivju svaru abos posmos.

  1. Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar federācijas dāvātiem kausiem, medaļām un organizatoru piemiņas balvām.

Sacensību dalībnieki, atrodoties pie ūdens, tikai paši ir atbildīgi par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

 organizatori ;

 -26175322 (Imants Andersons)

 -26006539 (Daiga Karlsone )

 -26317254 (Raimonds Krūmiņliepa)

Saskaņots:

Biedrība “Mālpils zivīm”

Atpakaļ