Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

2021. gada “Mālpils zivīm” spiningošanas sacensības no krasta ar mākslīgo mānekli

                 2021. gada “Mālpils zivīm” spiningošanas sacensības no krasta ar mākslīgo mānekli - Mālpils zivīm

NOLIKUMS

Sacensību mērķis

Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.

Popularizēt makšķerēšanu ar spiningu 

                              

Laiks un vieta

Sacensības notiek  29.05.2021 Mālpils novada ,Mālpils centra dīķos. Dalībnieku pulcēšanās pie avotiņa .plkst. 7:20. Reģistrācija sacensībām no plkst.7:30 līdz 7:55, Sacensību sākums 8:00.Sacensību ilgums 4h.

Pieteikšanās sacensībām notiek atālināti līdz 28 maija vakaram. Vietu skaits ierobežots, līdz 20 dalībniekiem. Kontakttālrunis – Daiga Karlsone - 26006539

Sacensību organizators – biedrība “Mālpils zivīm”. Tiesneši -Normunds Ozoliņš ,Daiga  Karlsone

Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalās individuāli dalībnieki, kuri uzrāda derīgu makšķerēšanas karti. Dalībniekus vērtē vienā grupā.

Dalības maksa nav jāmaksā.

Sacensību noteikumi

Sacensības notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 (turpmāk – makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

Ieskaitē tiek vērtētas visas plēsīgās zivis

Vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju. Līdzi var ņemt divus spiningus. Atļauts lietot spininga kātus, kuru garums nepārsniedz 3 metrus.

Vispārīgie noteikumi

Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

Uzvarētāju noteikšana

Uzvarētāju nosaka pēc lielākā zivju svara, vienāda svara gadījumā tiek vērtēta lielākā zivs.

Apbalvošana

Apbalvo individuālus dalībniekus vienā grupā. Tiks apbalvotas pirmās trīs vietas un lielākā zivs ar kausiem un diplomiem.

Sacensības rīko makšķernieku biedrība “Mālpils zivīm” ar Mālpils novada valdes atbalstu.

PIEZĪME

Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par naktsmītni vai nakšņošanu uz vietas. Dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu drošību pie ūdens sacensību norises vietā

Atpakaļ