Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Biedrības “Mālpils zivīm” 2021. gada maratons fīdermakšķerēšanā komandām .

Biedrības “Mālpils zivīm” 2021. gada maratons fīdermakšķerēšanā komandām . - Mālpils zivīm

NOLIKUMS

 

1. Sacensības tiek organizētas, lai trenētu fīdermakšķerēšanas iemaņas ,  popularizētu makšķerēšanu ar fīdermakšķeri un noteiktu labākos makšķerniekus šajā makšķerēšanas sportā.

 

 2. Laiks un vieta.

 Laiks -28. un 29. augustā , Mālpils centra ūdenskrātuvēs 24 stundu maratons. Ieskaitē iet visu sugu un izmēru zivis, kas atbilst Latvijas Makšķerēšanas noteikumiem.

3.Dalībnieku reģistrācija

Dalībnieku reģistrācija un sektoru izloze -7.00-7.30

Sakarā ar esošo epidemioloģisko situāciju – katras komandas pārstāvis izvelk sektora numuriņu ,  un komanda tūlīt dodas uz savu sektoru. Visa saziņa savstarpēji notiks Whatsapp grupā.

Gatavošanās sacensībām – 7.30 - 8.30  

Iebarošana - 8.10– 8.30  

Starts - – 8.30 (28. augustā)

Finišs – 8.30 (29. augustā)

3. Sacensību dalībnieki.

Maratons makšķerēšanā ar fīdermakšķeri notiek gan komandu , gan individuālajā vērtējumā. Komandas sastāvā startē 3 dalībnieki .Visi trīs komandas dalībnieki atrodas vienā sektorā . Sacensību laikā komandai ūdenī drīkst atrasties  trīs fīderkāti. Minimālais komandu skaits ir 5 komandas .Dalībnieki tiek pieteikti ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību sākuma.

 Kontakttālruņi –  Daiga Karlsone( mob. tālr. 26006539 )   , Imants Andersons ( mob. tālr. 26175322 )  

. Dalībnieki, kuri nebūs veikuši iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaisti. Komandu pieteikuma nepieciešamā informācijā - komandas nosaukums, trīs dalībnieki . Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un makšķernieka kartei. Dalības maksa ir 40 eiro no komandas.

 4. Sacensību noteikumi

Makšķerēšanas ilgums - 24 stundas, sagatavošanās ilgums ir 1 stunda, no tām pēdējās 20 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts iebarot. Mērīt dziļumu un regulēt iemetiena attālumu ir atļauts tikai ar makšķeri ,aprīkotu ar barotavu vai marķieri, un bez pavadas un āķa. Makšķerēt, katram no komandas, ir atļauts izmantojot tikai vienu fīdermakšķeri ar vienu āķi (lielākais atļautais āķa izmērs – Nr. 10). Sacensību laikā komanda drīkst vienlaicīgi makšķerēt ar trīs makšķerkātiem.

 Sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu aprīkotu makšķeri-  ar pilnu vai tukšu barotavu. Metod Fīder tehniku arī drīkst izmantot. Nedrīkst izmantot boilu sistēmas. Makšķeres maksimālais garums 4.5m. Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 2 metrus (ieteicams 4 metri) garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam. Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas (odu kāpuri,mušu kāpuri,sliekas) un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus. Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kādu citu ierīci aizliegts. Nedrīkst iebarot ar pieliktu pavadu. Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas.  Zivis, kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā. Ja ir konstatēts pārkāpums, tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi.

5. Uzvarētāju noteikšana.

 Sacensību uzvarētāju komandu nosaka pēc komandu noķertā loma kopsvara. Vienāda svara gadījumā, priekšroka ir komandai, kurai ir lielākā noķertā  zivs . Liekam savas noķertās zivis katrs savā tīkliņā, jo būs arī individuālāis vērtējums.

6. Apbalvošana.

 Pirmo trīs vietu ieguvēji komandu vērtējumā tiek apbalvoti ar kausiem. Individuālajā vērtējumā būs medaļas. Īpašā balva- lielākā zivs.

7. Īpašie noteikumi

Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties rīkotajās sacensībās. Par savu drošību, tai skaitā -pie un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi. Ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.

 

Beidzoties sacensībām , zivis liek katrs savā ,marķētā maisiņā, kuru novieto speciāli tam paredzētā vietā, lai tiesneši varētu veikt svēršanu. Apbalvošanas laikā katra komanda ievēro distanci no pārējām komandām- vēlams turēties pie sava autotransporta.

Atpakaļ