Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Biedrības“Mālpils zivīm” komandu pludiņmakšķerēšanas sacensības 2021

Biedrības“Mālpils zivīm” komandu pludiņmakšķerēšanas sacensības 2021 - Mālpils zivīm

 1. Sacensību mērķis

Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri kā veselīgu un pieejamu sporta veidu. Noteikt labākos šajā sporta veidā.

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek 2021. gada24.un 25.Jūlijā Mālpils novada Brūnu HESa ūdenskrātuvē.

Izloze notiks trīs sektoros

(Katrs komandas biedrs savā sektorā).Katras kārtas makšķerēšanas laiks 4 stundas.

Sestdiena,24. jūlijs

06.30 - 07.00 dalībnieku reģistŗācija un sektoru izloze, un sacensību atklāšana

07.00 – 08.00 gatavošanās sacensībām

08.00 – 12.00 I kārta

12.00 - 12.30 I kārtas lomu apkopojums

12.30 – 13.00 pusdienas

13.30 -16.00 sporta aktivitātes

16.00 – 17.00 sektoru pārlozēšana, gatavošanās otrajai kārtai

17.00 – 21.00 II kārta

21.00 – 21.30 II kārtas lomu apkopojums

21.30 vakariņas un pārrunas pie ugunskura

Svētdiena, 25.jūlijs

06.00 – 7.00 brokastis

7.00 – 8.00 sektoru pārlozēšana, gatavošanās III kārtai

8.00 – 12.00 III kārta

12.00 - 12.30 III kārtaslomu apkopojums

12.30  rezultātu apkopojums un apbalvošana

Nakšņošana pie Mālpils novada Brūnu HESa ūdenkrātuves . Līdzi jābūt teltīm un nakšņošanai nepieciešamajam

3.Dalības maksa.

Dalības maksa -45 eiro no komandas, vai 15 eiro no dalībnieka. .Dalības maksa tiek iedalīta sacensību organizēšanas izdevumiem un balvu fondam.                                                                                                               

 4.Dalībnieki.

Katra komanda piesaka sevi trīs cilvēku sastāvā, kā arī individuālajā vērtējumā. Pieteikšanās pa mob. telefonu -26175322 (Imants Andersons) vai  -26006539 (Daiga Karlsone ) Pieteikšanās līdz 20 jūlijam.           

5.Sacensību noteikumi

Sakarā ar COVID 19 vīrusa aktivitātēm pie reģistrācijas nedrūzmēties, ieturēt 2 metru distanci,

Sacensības notiek pēc Latvijas Republikā noteiktajiem makšķerēšanas noteikumiem. Katrs dalībnieks drīkst makšķerēt ar vienu pludiņmakšķeri, kas aprīkota ar vienu āķi;

Makšķerēšanas vietas iebarošana ir atļauta pēc vietu ieņemšanas izlozētajā sektorā;

Lomā atļauts paturēt zivis, kuru izmēri atbilst Makšķerēšanas noteikumos noteiktajiem.

Sacensību laikā noķertās zivis tiek turētas uzglabāšanas tīkliņos vai spaiņos ar ūdeni;

Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnešiem svēršanai;

Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts;

Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens, pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

6. Punktu sistēma

Par uzvarētāju komandu un individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieki ar trīs posmu iegūto mazāko vietu summu.

Vienādas vietu summas gadījumā priekšrocības ir dalībniekam ar lielāko kopējo zivju svaru trīs posmos.

7.Uzvarētāja apbalvošana

Pirmo triju vietu ieguvēji komandu un individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.

Atsevišķi tiek apbalvots arī lielākās zivs ieguvējs.

Sacensību organizators: Biedrība “Mālpils zivīm”, atbildīgie  organizatori – Daiga Karlsone (tel. 26006539 ) un Imants Andersons   (tel.26175322)

 

 

 

Atpakaļ